Této knize, vydané nakladatelstvím Prostor v Praze v roce 2016 jsem dělal korekturu textu.