Této knize, vydané nakladatelstvím Prostor v Praze v roce 2016, jsem dělala korekturu textu.