Petra Procházková se v rámci stáže v neziskové organizaci Mise naděje podílela na projektu Pomoc lidem s autismem, konkrétně v oblasti překladatelství článků a tvorby titulků pro americký film Trauma Warriors.

Nejprve se aktivně zapojila do překládání článků z anglického jazyka, které Mise naděje poskytuje rodičům dětí s autismem i dalším zájemcům o danou problematiku. Kromě překladu vytvářela i korektury textů. Vlastní návrhy na zlepšení předkládala detailně zpracované a případné doplňkové informace ochotně a bez prodlení doplnila. Při vyhledávání nových webových stránek a organizací zabývajících se autismem prokázala schopnost kritického úsudku i dobrý přehled o aktuálních anglofonních médiích.

V druhé půlce stáže Petra pracovala na vytvoření dialogové listiny k filmu Trauma Warriors. Tuto listinu poté přeložila z anglického jazyka do českého jazyka, provedla korekturu a další potřebné úpravy. Vzniklý text převedla do finální podoby titulků, které byly následně k filmu vloženy.

Po celou dobu spolupráce byla Petra velmi vstřícná a aktivní, dokázala výborně spolupracovat s dalšími dobrovolníky v týmu i samostatně rozhodovat a reagovat v rámci vymezených pravomocí. Na základě zkušeností v rámci stáže Petru doporučuji k další spolupráci a to zejména v oblastech, kde se jedná o překladatelství, redakci a korekturu textů.

Veronika Křížová
koordinátor projektu Pomoc lidem s autismem
vkrizova@misenadeje.cz
tel. +420 774 994 426
www.misenadeje.cz