Procházková Petra

Překlady, korektury, editace

Archiv autora: PetraP

Ann Granger: Nezvyklý zájem o mrtvoly (2020)

Tuto knihu jsem překládala pro nakladatelství Moravská Bastei MOBA.

Ivanka Trump: Přepišme pravidla úspěchu (2018)

Tuto knihu jsem překládala pro nakladatelství Moravská Bastei MOBA.

Kulturárium, o. s.

Petra Procházková s naší organizací spolupracuje od jara 2014, kdy se k nám během svého studia přihlásila na stáž. V té době se zapojila do příprav a realizace již pátého ročníku festivalu Brněnský Lunapark aneb Divadlo ke kávě coby produkční, která se zároveň starala také o videodokumentaci festivalu. Petra se své role zhostila zodpovědně a vždy na ni byl spoleh. Bez problémů samostatně řešila všechny nastalé situace během akce. Je to týmový hráč, který do týmu naprosto bez potíží zapadl.

V létě 2014 se zapojila do příprav čtvrtého ročníku Týdne kávy Brno. Stala se součástí překladatelské sekce vzhledem k jejímu vzdělání i zkušenostem, brzy však akci významně pomohla také tím, že se ujala produkční práce spojené s domluvou přednáškového dne, který nabídl návštěvníkům akce pestrý a nabitý program. S přednášejícími komunikovala profesionálně a svou práci zdárně dotáhla do konce.

Petra Procházková pracuje samostatně, přemýšlivě a pečlivě. Je na ni spolehnutí a umí i příjemně překvapit. Je komunikativní, umí se zeptat, pokud si není něčím jistá a funguje týmově. Je učenlivá, vnímavá a velice dobře se s ní spolupracuje.

Mgr. Kateřina Eichlerová
předsedkyně Kulturárium, o.s.
+ 420 777 668 139

Mise naděje, z. s.: Stáž 11/2015–2/2016

Petra Procházková se v rámci stáže v neziskové organizaci Mise naděje podílela na projektu Pomoc lidem s autismem, konkrétně v oblasti překladatelství článků a tvorby titulků pro americký film Trauma Warriors.

Nejprve se aktivně zapojila do překládání článků z anglického jazyka, které Mise naděje poskytuje rodičům dětí s autismem i dalším zájemcům o danou problematiku. Kromě překladu vytvářela i korektury textů. Vlastní návrhy na zlepšení předkládala detailně zpracované a případné doplňkové informace ochotně a bez prodlení doplnila. Při vyhledávání nových webových stránek a organizací zabývajících se autismem prokázala schopnost kritického úsudku i dobrý přehled o aktuálních anglofonních médiích.

V druhé půlce stáže Petra pracovala na vytvoření dialogové listiny k filmu Trauma Warriors. Tuto listinu poté přeložila z anglického jazyka do českého jazyka, provedla korekturu a další potřebné úpravy. Vzniklý text převedla do finální podoby titulků, které byly následně k filmu vloženy.

Po celou dobu spolupráce byla Petra velmi vstřícná a aktivní, dokázala výborně spolupracovat s dalšími dobrovolníky v týmu i samostatně rozhodovat a reagovat v rámci vymezených pravomocí. Na základě zkušeností v rámci stáže Petru doporučuji k další spolupráci a to zejména v oblastech, kde se jedná o překladatelství, redakci a korekturu textů.

Veronika Křížová
koordinátor projektu Pomoc lidem s autismem
vkrizova@misenadeje.cz
tel. +420 774 994 426
www.misenadeje.cz

Ján Vilček: Láska a věda (2016)

Této knize, vydané nakladatelstvím Prostor v Praze v roce 2016, jsem dělala korekturu textu.

Nitrozpyt

Mise naděje

Mise naděje je studentská nezisková organizace, která funguje při brněnské Masarykově univerzitě.

Zde jsou odkazy na moje překlady:

  1. Trauma Warriors, titulky k filmu promítanému 9. 4. 2016 v kině Scala
  2. 10 hlavních způsobů, jak může terapeutický pes pomoci vašemu autistickému dítěti
  3. Matka sdílí způsoby, jak vysvětlit autismus širší rodině
  4. Jak můžete pomoci zmírnit výzvy, které čekají autistické děti při střídání ročních období

© 2021 Procházková Petra

Theme by Anders NorenUp ↑