Překlady, korektury, editace

Archiv rubriky: Reference

Kulturárium, o. s.

Petra Procházková s naší organizací spolupracuje od jara 2014, kdy se k nám během svého studia přihlásila na stáž. V té době se zapojila do příprav a realizace již pátého ročníku festivalu Brněnský Lunapark aneb Divadlo ke kávě coby produkční, která se zároveň starala také o videodokumentaci festivalu. Petra se své role zhostila zodpovědně a vždy na ni byl spoleh. Bez problémů samostatně řešila všechny nastalé situace během akce. Je to týmový hráč, který do týmu naprosto bez potíží zapadl.

V létě 2014 se zapojila do příprav čtvrtého ročníku Týdne kávy Brno. Stala se součástí překladatelské sekce vzhledem k jejímu vzdělání i zkušenostem, brzy však akci významně pomohla také tím, že se ujala produkční práce spojené s domluvou přednáškového dne, který nabídl návštěvníkům akce pestrý a nabitý program. S přednášejícími komunikovala profesionálně a svou práci zdárně dotáhla do konce.

Petra Procházková pracuje samostatně, přemýšlivě a pečlivě. Je na ni spolehnutí a umí i příjemně překvapit. Je komunikativní, umí se zeptat, pokud si není něčím jistá a funguje týmově. Je učenlivá, vnímavá a velice dobře se s ní spolupracuje.

Mgr. Kateřina Eichlerová
předsedkyně Kulturárium, o.s.
+ 420 777 668 139

Mise naděje, z. s.: Stáž 11/2015–2/2016

Petra Procházková se v rámci stáže v neziskové organizaci Mise naděje podílela na projektu Pomoc lidem s autismem, konkrétně v oblasti překladatelství článků a tvorby titulků pro americký film Trauma Warriors.

Nejprve se aktivně zapojila do překládání článků z anglického jazyka, které Mise naděje poskytuje rodičům dětí s autismem i dalším zájemcům o danou problematiku. Kromě překladu vytvářela i korektury textů. Vlastní návrhy na zlepšení předkládala detailně zpracované a případné doplňkové informace ochotně a bez prodlení doplnila. Při vyhledávání nových webových stránek a organizací zabývajících se autismem prokázala schopnost kritického úsudku i dobrý přehled o aktuálních anglofonních médiích.

V druhé půlce stáže Petra pracovala na vytvoření dialogové listiny k filmu Trauma Warriors. Tuto listinu poté přeložila z anglického jazyka do českého jazyka, provedla korekturu a další potřebné úpravy. Vzniklý text převedla do finální podoby titulků, které byly následně k filmu vloženy.

Po celou dobu spolupráce byla Petra velmi vstřícná a aktivní, dokázala výborně spolupracovat s dalšími dobrovolníky v týmu i samostatně rozhodovat a reagovat v rámci vymezených pravomocí. Na základě zkušeností v rámci stáže Petru doporučuji k další spolupráci a to zejména v oblastech, kde se jedná o překladatelství, redakci a korekturu textů.

Veronika Křížová
koordinátor projektu Pomoc lidem s autismem
vkrizova@misenadeje.cz
tel. +420 774 994 426
www.misenadeje.cz

© 2022 Procházková Petra

Šablonu vytvořil Anders NorenNahoru ↑